OK
.
Tuesday, December 01, 2020


✳️
بیمه بیکاری


◀️مطابق قانون، بیکار به فردی اطلاق می شود، که بدون میل و اراده شخصی، از کار بیکار می گردد؛ به عبارت دیگر، بیکار، شخصی است که کارفرما او را اخراج می کند. بیمه شدگانی که با میل و رضایت خود کارگاه را ترک می کنند، و یا ضمن تسویه حساب با کارفرما اعلام رضایت می کنند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمی شوند.

✳️مهریه بانوان تحت پوشش بیمه قرار گرفت 

◀️مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان: جوانان ایرانی بر اساس تفاهم‌نامه بیمه ازدواج با بیمه تعاون می‌توانند تا 40 سالگی اقدام به خرید این بیمه نامه بکنند. مراحل مختلف ازدواج تحت پوشش بیمه قرار گرفت:

جهیزیه و مسکن زوجین نیز بر اساس میزان سپرده‌گذاری تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.
مهریه زنان هم مشمول بیمه می‌شود و شرایط به گونه‌ای فراهم می‌شود که در صورت جدایی زوجین مشکلی بابت بازپرداخت مهریه به وجود نیاید.
کلیه هزینه‌های فرزند اول زوجین بر اساس میزان سپرده تحت پوشش قرار می‌گیرد.