OK
.
Tuesday, December 01, 2020


 نفقه فرزند چیست؟✳️

◀️در تعریف نفقه می توان گفت: طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی  نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود، بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود.

◀️نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و يا قادر به انفاق نباشد با رعايت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري واجب النفقه است... (ماده 1199 قانون مدني) چنانکه ملاحظه مي شود با وجود پدر و اجداد پدري مادر و اجداد و جدات مادري و جدّات پدري از پرداخت نفقه معاف هستند.


کارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟✳️

◀️کارشناسی که مسئول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای کودک مشخص می کند. کارشناس مکلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی کودک و نیز بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود، میزان هزینه نگهداری کودک را محاسبه کند. برخی تصور می کنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امکانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما این مساله چنین نیست و زنان شاغل هم می توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی کنند. موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و علی الاصول وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می کند، اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شکایت ساکن منطقه ای گرانقیمت باشد، این مساله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یک جامعه روستایی به یک شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد.


نکات نفقه فرزند✳️

◀️اگر پدر نفقه کودکش را پرداخت نکند، فرزند یا فردی که قیم اوست، باید برای ارایه دادخواست به دادگاه مراجعه کند، البته برخلاف نفقه همسر که او می‌تواند از مدت زمانی مثلا 2 ساله تقاضای نفقه کند، دادخواست نفقه فرزند فقط ازهمان مقطع زمانی که شکایت می‌کند، قابل قبول است، البته فرزند یا قیم او می‌تواند تقاضای نفقه آینده را نیز مطرح کند و دادگاه درباره آن تصمیم‌گیری کند.هنگام ارایه دادخواست، فرزند یا قیم او باید مبلغ مورد ادعای خود را تعیین کند و به ازای هر یک میلیون تومان ادعا، 20 هزار تومان تمبر باطل کند. البته اگر توان باطل کردن تمبر را نداشته باشد، جای نگرانی نیست. فرد شاکی می‌تواند دادخواست "اعسار" بدهد که دادگاه نیز بدون شاهد اعسار یا ناتوانی در پرداخت حق تمبر را می پذیرد.

 

◀️بعد از شکایت و ارایه دادخواست، دادگاه مانند هر پرونده دیگری جلسه‌ای را مشخص می‌کند و برای هر دو طرف پرونده اخطاریه برای حضور در دادگاه ارسال می‌شود، در این بین اگر پدر ادعا کند که به فرزند نفقه داده است، باید با مدارکی ادعای خود را ثابت کند، البته  برخی از پدران هم هستند که به طور کلی زیر بار این مسوولیت نمی روند و به این ترتیب پرونده مطابق روال قانونی، به کارشناسی ارسال می‌شود.کارشناس نیز با صحبت با پدر و فرزند یا قیم او، میزان نفقه را تعیین می‌کند و رقم تعیین شده به پدر ابلاغ می‌شود و درصورت اعتراض او یا فرزند، پرونده برای کارشناسی به 3 کارشناس ارجاع می‌شود. اگر پدری از نظر مالی توان پرداخت نفقه کودک خود را داشته باشد اما به دلیلی، دلش نخواهد این حق را پرداخت کند از نظر قانون این پدر مجرم است و فرزند یا سرپرست وی می توانند به دادگاه شکایت کنند. 

◀️در بسیاری از موارد و با ارایه دادخواست به دادگاه، محکمه به میزان نفقه تعیین شده حکم توقیف اموال پدر را صادر و این پدر از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه، به حبس محکوم می‌شود. پرداخت نفقه مسوولیت مسلم مرد بوده و شامل زن و فرزند می شود و پرداخت نفقه زن بعد از طلاق ساقط می شود اما این حق در مورد فرزند یا فرزندان باقی می‌ماند. این امر مشمول شروط ضمن عقد نمی شود و اگر زن و شوهری بخواهند در اینباره در عقدنامه چیزی درج کنند، این موضوع ممکن نیست. همچنین این سهم کودکانه در قانون ما به حدی جدی است که حتی مشمول فرزندان حاصل از رابطه نامشروع نیز می‌شود. بر این اساس اگر فرزندی دارای شناسنامه بوده و پدر وی مشخص باشد، پدر موظف به پرداخت نفقه است. ضمن آنکه حتی اگر مرد بعد از طلاق خانه‌هایشان را در اختیار همسر و فرزندش برای زندگی گذاشته باشد، نمی‌تواند از پرداخت نفقه شانه خالی کند.