OK
.
Tuesday, December 01, 2020


❇️
تغییرنام

 
◀️در موارد زیر امکان تغییر نام شخص وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به دستورالعمل تغییر نام اداره ثبت احوال مراجعه کنید.

• نامهائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامی می گردد مانند: عبدالات ، عبدالعزی

 اسامی مركبی كه عرفاً يك نام محسوب نمی شوند (اسامي مركب ناموزون) مانند: سعيد بهزاد ، شهره فاطمه

 عناوين يا تركيبی از اسم و عنوان مانند: سروان ، دكتر ، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علی

 القاب اعم از ساده و يا مركب مانند: ملك الدوله ، خان

 اسامی زننده و مستهجن 

 اسامی نامتناسب با جنس مانند: نصرت برای دختران يا انتخاب اشرف برای پسران

❇️آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟

◀️برخی از افراد به نام خانوادگی خود علاقه ندارند و قانون این اجازه را به آن‌ها داده تا آن را بر اساس شرایطی تغییر دهند. در موارد ذیل ، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:

1. نام خانوادگی ، از دو کلمه بیشتر باشد مانند : فرشچی اصل امامی ، ناصری محمدی مطلق و ...

2. نام خانوادگی‌ ، بیش از یک کلمه و یک عدد باشد مانند چهل تنان محمودی ، جعفری هفت برادران و ...

3. بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند : آحسینی نژاد ، ق قنبری پور و...

4. بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند : محمدی نژاد مطلق ، موسوی فرد متدین و ...

5. نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ، ترکیب شده باشد مانند : گدا پور

6. نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : ویلیامز , کارتر ، میچل و ....

7.  نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی - اسلامی باشد مانند : بی ایمان – پول پرست، کافر و ...

8. هرگاه نام خانوادگی ، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی ، اصفهانی ، شیرازی ، تبریزی ، کرجی و .....

9. هرگاه در نام خانوادگی ، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد : مانند حسینی تبریزی ، وثیق تهرانی ، مهدوی کرمانی که در این موارد ، پسوند (نام محل) ، قابل حذف است.

10. در هر مورد که افراد ، به هر دلیل شخصی ، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند ، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد. ​