OK
.
Saturday, November 28, 2020
   

 
   

وکیل وصول مطالبات

 

در مقررات ما جایگاه چک، سفته و برات به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چک‌های مدت‌ دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چک‌هایی صادر می‌شود که اساسا قرار نیست پرداخت شود .

در میان اسناد تجارتی، چک به دلیل رواج بیشتر و امتیازاتی که نسبت به برات و سفته دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از چک‌ها در حالی صادر می‌شود که اساسا طرفین معامله هم قصد اجرایی کردن آنها را ندارند؛ اما بعدها بر اثر اختلافاتی که پیدا می‌کنند، کار به صدور گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا در محاکم می‌کشد .