OK
.
Saturday, November 28, 2020
   
 
   

تغییرات شرکت:

 1- وکیل تبدیل شرکت

تبدیل شرکت یعنی تبدیل ماهیت شرکت مثلاً از سهامی خاص به مسئولیت محدود و بالعکس
تبدیل شرکت تغییر شکل آن است تغیر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود .

 • مدارک لازم جهت تبدیل شرکت
 • مراحل تبدیل شرکت
 • تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص و تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود
 • تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود

برای تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع فوق العاده است که باید با موافقت اعضای مجمع فوق العاده شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود .اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات مدیره امضاء شدهاند و در جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات ان توسط شرکاء امضاء شده باشد و فتوکپی شناسنامه شرکای قدیم و جدید ، اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد را به اداره ثبت شرکتها ارائه و پس از ثبت در دفاتر و امضاء ذیل ان توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود می گردد .

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

 • مدارک لازم جهت تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص : دو برگ اظهار نامه دو جلد اساسنامه گواهی بانک دایر بر پرداخت 35 % سرمایه تعهدی فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره

نماینده شرکت مدارک و صورتجلسات را به اداره ثبت شرکتها تحویل و با  پرداخت هزینه های قانونی ، ذیل دفاتر ثبت  را امضائ خواهد نمود و با این اقدامات شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل می گردد .

 

2- وکیل انحلال شرکت

·          راهنمای انحلال شرکت

·          مدارک لازم جهت انحلال شرکت

·          مراحل انحلال شرکت

شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند:

·            وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است .

·          در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد

·          در صورت ورشکستگی

·          در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال دهند .

·          در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

 حکم دادگاه به جهت انحلال شرکت اغلب به این طریق خواهد بود که اشخاص ذی نفع به دادگاه مراجعه
و در موارد ذیل انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا می نمایند :

 • در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف مانده باشد .
 • در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب های هریک از سال های مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامهمعین کرده است تشکیل نشده باشد .
 • در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد .
 • مدت شرکت منقضی شده و یا موضوع شرکت انجام یافته و یا انجام غیر مقدور است و مجمع عمومی برای انحلال تشکیل نشده یا از دادن رای به انحلال خود داری می نماید .

 

 

3- وکیل تغییر نام شرکت

اشخاص حقوقی، ( شرکت ها (می توانند نام خود را تغییر دهند. این تغییر می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که به لحاظ حقوقی مهم نیست. در تغییر نام شرکت شماره ثبت شرکت و تاریخ ثبت آن بدون تغییر خواهد ماند .

 • مدارک لازم جهت تغییر نام شرکت
 • مراحل تغییر نام شرکت
 • اسامی شرکت ها باید چه شرایطی داشته باشند؟
  حتما باید سه سیلابی باشند، فارسی و سیلاب آخر اسم خاص باشد مثل پویا، پایا و ..

 

4- وکیل تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت یعنی تغییر مکان شرکت از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر .

مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت

 • مراحل تغییر آدرس شرکت
 • ایجاد شعبه جدید نیز مانند تغییر آدرس دارای همان شرایط و مدارک می باشد. و همان مراحل طی خواهد شد .

برخی از صورتجلسات شرکتها

صورتجلسه هیأت مدیره

 • صورتجلسه انحلال  مؤسسه
 • صورتجلسه تغییر نام  مؤسسه
 • صورتجلسه تغییر محل  مؤسسه
 • صورتجلسه تغییر موضوع مؤسسه
 • صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
 • صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه تغییر نام در شرکت مسئولیت محدود
 • صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره
 • صورتجلسه تغییر محل  شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع قوق العاده
 • صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه
 • صورتجلسه کاهش اجباری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
 • صورتجلسه کاهش اختیارات سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییرمحل شرکت
 • صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت
 • صورتجلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه  تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه  کاهش سرمایه و خروج  شریک در شرکت بامسئولیت محدود
 • صورتجلسه تغییر در سرمایه مؤسسه(افزایش سرمایه و ورود شریک جدید)
 • صورتجلسه تغییر در سرمایه مؤسسه (کاهش سرمایه همراه با خروج شریک )
 • صورتجلسه تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه تبدیل نوع شرکت از شرکت با  مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه  کاهش سرمایه شرکت بدون خروج  شریک در شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
 • صورتجلسه افزایش سرمایه  شرکت بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود
 • صورتجلسه  افزایش سرمایه شرکت در همراه با شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود

 

5- وکیل تغییر موضوع شرکت

 یک شخص حقوقی (شرکت) می تواند موضوع شرکت ثبت شده خود را تغییر دهد .
معمولا تغییرات  می تواند کم کردن و یا اضافه کردن موردی در موضوع باشد و یا حتی موضوع شرکت به کلی تغییر پیدا می کند .

توجه داشته باشید، گاهی تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت، مستلزم اخذ مجوزهای کاری خواهد بود

 

6- وکیل نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی صورت می پذیرد که حالات زیر را برای آن می توان متصور شد .

 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به اعضای دیگر شرکت
 • خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به شخص جدید در شرکت
 • خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاردن سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت
 • خروج کلیه داری سهام خود به اشخاص کاملاض جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد .

جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی اصولاً باید صورتجلسه ای تنظیم و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند .

ولی می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملاً قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد.

 •  مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهامی شرکت
 • مراحل نقل و انتقال سهام شرکت
 • در صورت تنها نقل و انتقال سهام یک صورتجلسه و اگر سهام را بی نام کنند دو صورتجلسه می باشد .