OK
.
Saturday, November 28, 2020
   
 
   

وکیل تغییر سن در شناسنامه

تغییر سن در شناسنامه - شرایط تغییر سن در ثبت احوال (کاهش یا افزایش سن)

ولادت واقعه ای می‌باشد که اعلام و ثبت آن الزامی است. سند ثبت ولادت سند رسمی محسوب می‌شود. در نتیجه و بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، نباید امکان تغییر تاریخ آن وجود داشته باشد. اما اگر اثبات شود مفاد سند رسمی با واقعیت مطابقت ندارد، مقنن اجازه تغییر مفاد سند رسمی را خواهد داشت. بر اساس قانون، تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه. از نظر مقنن، اصل بر عدم امکان تغییر سن است و استثنائاً تغییر آن پذیرفته شده است .

شرایط تغییر تاریخ تولد

  • تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود .
  • اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از 5 سال باشد .
  • اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند،نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند 5 سال اختلاف با واقع منطبق باشد .

مرجع صالح جهت تغییر سن

فرد متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه كمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند. تاریخ تشكیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه كمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متقاضی ابلاغ می‌‏شود و وی موظف است در وقت تعیین شده به كمیسیون تشخیص مراجعه كند. در صورت عدم حضور متقاضی اگر پرونده برای اظهارنظر آماده باشد، كمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ كرده و در غیر این صورت درخواست وی رد می‌‏شود؛ بنابراین خواهان می‌‏تواند درخواست مجدد خود را به كمیسیون تسلیم كند.كمیسیون می   تواند در صورت لزوم، صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشكی قانونی معرفی كند و تصمیم كمیسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت كمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند, درخواست مجدد فرد متقاضی پذیرفته نخواهد شد. مرجع صالح جهت پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته می باشد .